BOX logo
Bli partner?
Vi vil gjerne samarbeide med flere partnere.
BLI PARTNER

Betingelser - Tjenesteavtale

Sist oppdatert: 01.09.2014

Følgende betingelser og vilkår gjelder sammen med selve bestillingen og informasjon på våre hjemmesider. Disse vilkår går foran våre hjemmesider om dem motstrider hverandre.

Avtalen inngås mellom BOX (Orgnr 996 848 175) og personen/organissasjonen i bestillingsskjemaet (nevnt som kunde/kunden). Avtalen regnes som inngått og binende når BOX har mottatt deres bestilling, og bekreftet dette.

Ansvar

Det er kundens ansvar å holde BOX oppdatert med adresseendringer, vedtektsendringer, endring av styre eller lignende.
Kunden forstår at bruk av BOX’ systemer er på egen risiko. BOX står ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap av data. BOX står ikke ansvarlig for økonomiske tap helt eller delvis tilknyttet bruk av systemet. Transaksjoner kunden selv legger til rette for, ligger utenfor BOX’ ansvarsområde. Kunden forstår at BOX, samarbeidspartnere, underleverandører, eiere eller ansatte ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser.
Kunden kan ikke videreselge eller endre systemet (koden) uten skriftlig samtykke fra BOX.

Priser og levering

Alle prisen er eks MVA. BOX tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil bli varslet minimum 30 dager i forkant på våre hjemmesider. Det er kundens ansvar å holde seg orientert om de til en hver tid gjeldende priser. BOX fakturerer lisenser for 12 måneder av gangen.
Kunden forplikter seg ved inngåelse av avtale å betale for tjenesten.

Oppsigelse

Kunden kan avslutte avtalen uten begrunnelse, senest 30 dager før allerede fakturert lisens utløper. Ny lisensperiode påløper automatisk om ikke annet er avtalt. Oppsigelsen skal sendes skriftlig. Avtalen har ingen bindingstid, men allerede fakturert periode krediteres ikke.

Personvern

Vi lagrer all informasjon oppgitt i våre systemer. Denne informasjonen holder vi skjult for en hver utenforstående tredjepart. Vi kan dele denne informasjonen med våre samarbeidspartenere med den intensjon at det er nyttig for kunden. Eksempelvis, men ikke begrenset til, bestilling av tilleggstjenester/utvidelser til systemet fra tredjepart.

Tvister

Ved tviser søkes saken løst gjennom forhandling. Fører ikke forhandlingen frem, skal saken sendes til ordinær domstol. Kristiansand er avtalt verneting.